Velkommen til

Kristus vender tilbage!

Her vil jeg vise eksempler på

at Kristus også i nyere tid

har henvendt sig til

kommunikeret med

og vist sig for

mennesker!